PROJEKTY

 

V současnosti jsou řešeny tyto projekty:


Pěstební možnosti zmírnění dopadů chřadnutí jasanů způsobený houbou Chalara fraxinea
• Ing. Roman Longauer, CSc.
Grantová služba LČR, 2015 – 2018

Optimalizace umělé obnovy lesa v České republice
• prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc.
MZE, NAZV, 01. 04. 2015 - 31. 12. 2018

Stanovení stresu smrku ztepilého přímými metodami
• Ing. Jan Světlík, Ph.D.
TA ČR, ZÉTA, 01. 01. 2018 - 31. 12. 2019

Bezkontaktní dendrometr pro lesnický výzkum a praxi
• Ing. Jan Světlík, Ph.D.
TA ČR, EPSILON, 01. 01. 2018 - 31. 12. 2020