VÝUKA - STUDIJNÍ PROGRAMY

 

Vyučované předměty

Ústav zakládání a pěstění lesů zajištuje výuku uvedených předmětů:

Agrolesnictví (garant - Ing. Antonín Martiník, Ph.D.)

Genetika a šlechtění lesních dřevin (garant - Ing. Roman Longauer, CSc.)

Intenzívní lesní kultury (garant - doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.)

Obecná genetika (garant - Ing. Roman Longauer, CSc.)

Pěstění lesů (garant - Ing. Antonín Martiník, Ph.D., doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.)

Pěstění lesů ochranných - DS (garant - Ing. Robert Knott, Ph.D.)

Pěstění lesů zvláštního určení - DS (garant - doc. Dr. Ing. Tomáš Vrška)

Pěstování dřevinné vegetace (garant - Ing. Robert Knott, Ph.D.)

Pěstování krytokořenného sadebního materiálu (garant - prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc.)

Pěstování lesa (v AJ) (garant - doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.)

Pěstování prostokořenného sadebního materiálu (garant - prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc.)

Pěstování speciálního sadebního materiálu (garant - prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc.)

Pěstování účelových lesů (garant - doc. Dr. Ing. Tomáš Vrška)

Polyfunkční pěstění lesů (garant - doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.)

Rhizologie lesních dřevin - DS (garant - prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc.)

Speciální pěstění lesů - DS (garant - doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.)

Školkařství a zalesňování (garant - prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc.)

Zakládání dřevinné vegetace (garant - prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc.)

Zakládání lesa (garant - prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc.)

Zakládání lesů - DS (garant - prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc.)

Základy lesnictví (garant - Ing. Robert Knott, Ph.D.)

Zalesňování extrémních lokalit - DS (garant - prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc.)

Výuka probíhá jak teoreticky (přednášky) v předmětech pro bakalářský i magisterský program studia ve stěžejních předmětech: Obecná genetika, Genetika a šlechtění lesních dřevin (inovováno), Zakládání lesa I a II (inovováno), Zakládání dřevinné vegetace, Rhizologie lesních dřevin, Pěstování speciálního sadebního materiálu, Pěstění lesů a Polyfunkční pěstění lesů (inovováno), Pěstování účelových lesů, Pěstování dřevinné vegetace, Školkařství a zalesňování, Agrolesnictví (nové), Silviculture (inovováno), Intenzivní lesní kultury, Základy lesnictví, tak prakticky (cvičení) především na ŠLP ML Křtiny, v prostorách a na majetcích LESCUS Cetkovice s.r.o., Lesy města Brna a.s., Městské lesy Jihlava s.r.o., Městské lesy Hradce Králové a.s., Ekosystémové stanice Rájec, Bílý Kříž (CzechGlobe), Arcibiskupské lesy (oblast Beskyd) aj. Hlavní cvičení probíhají formou výjezdů s praktickými ukázkami. Nově byl vytvořen (v rámci projektu INOBIO) výukový polygon na ŠLP za účelem oborově-syntézního přístupu v praktické přípravě studenta (v rámci tzv. komplexních cvičení). Zvláštním „bonusem" pro studenty absolvující předmět Polyfunkční pěstění lesů v I. ročníku Mgr. programu studia Lesní inženýrství je týdenní výukový pobyt v Chorvatsku, kde se studenti seznamují se stupni degradace a obnovou mediteránních „macchia" ekosystémů, s výběrným způsobem hospodaření a s pěstováním slavonského dubu v lužní oblasti povodí Sávy. /Pozn.: Tento pobyt je výměnný, tzn. že pro studenty Univerzity Zagreb je organizován obdobný týdenní pobyt v ČR, kde studenti navštěvují LZ Židlochovice, ŠLP Křtiny, ML Hradec Králové a oboru v Opočně./

uzpl03